Mediation

Mediation of bemiddeling is het oplossen van een geschil door partijen zelf, onder begeleiding en met hulp van een onafhankelijke mediator of bemiddelaar.
De mediator/bemiddelaar is neutraal en neemt geen standpunt in.
Het is de taak van de mediator/bemiddelaar partijen zicht te laten krijgen op het werkelijke geschil en partijen te wijzen op hun gemeenschappelijke belangen, ter bewerkstelliging van een minnelijke oplossing van het conflict.

Mediation kan zijn nut bewijzen op vele rechtsterreinen.
Mediation is al heel gebruikelijk bij familierechtelijke problemen zoals een echtscheiding, omgangsregeling en alimentatie, maar ook in het geval van burenruzies, of bij conflicten tussen werkgever en werknemer.

Indien een oplossing voor het geschil wordt gevonden legt de mediator die vast in een vaststellingsovereenkomst.

De aan STV Mahieu verbonden advocaten-mediators zijn aangesloten bij het Nederlands Mediation Instituut (http://www.nmi-mediation.nl) en de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators, de vFAS (http://www.verenigingfas.nl).