Tarieven

Basisuurtarief

STV Mahieu advocaten hanteert een basisuurtarief, waarop bijstellingen naar beneden en boven mogelijk zijn, afhankelijk van de financiële situatie van de cliënt.
Soms kan een vaste prijs voor de door de advocaat te verrichten juridische bijstand worden overeengekomen.
Uitgangspunt is steeds een goede prijs/kwaliteitverhouding.

Bepalend voor de hoogte van het uurtarief zijn onder meer het belang en de spoedeisendheid van de zaak, de vereiste specialistische kennis en de ervaring van de behandelend advocaat.
Er wordt door middel van urenspecificaties inzicht verstrekt in de totstandkoming van het honorarium.

Voorschotten kunnen worden gevraagd.

Het honorarium wordt vermeerderd met eventuele kosten als griffierecht, van deurwaarders en deskundigen, uittreksels Gemeentelijke Basis Administratie en Kamer van Koophandel, informatie uit het Kadaster en andere.

Gesubsidieerde rechtshulp / Toevoeging (pro deo rechtshulp)

STV Mahieu zal bij particuliere cliënten nagaan of zij op grond van de Wet op de rechtsbijstand in aanmerking komen voor een zogenaamde toevoeging.
Of advocaatkosten voor een groot deel worden betaald door de Raad voor Rechtsbijstand, beslist de Raad. De vergoeding van de werkzaamheden van de advocaat is gebaseerd op standaardbedragen. Iemand die recht heeft op een toevoeging betaalt een door de Raad opgelegde eigen bijdrage aan de advocaat. De hoogte daarvan is gekoppeld aan de hoogte van het verzamelinkomen in combinatie met de samenstelling van het huishouden/gezin.

Informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op http://www.rvr.org